Vacatures coordinator zorg


Hoe ziet jouw dag eruit?

Teamcoördinator Zorg 

Fulltime-Contract voor onbepaalde tijd-Formuleert wervingsreserve voor 2 jaar

Je coördineert de feitelijke organisatie van zorgactiviteiten. Je werkt nauw samen met een andere teamcoördinator. Samen stuur je het verpleegteam aan. Je bent ook contactpersoon voor een van de campussen.

Je hecht veel waarde aan een warme, respectvolle, hoogwaardige en veilige thuiszorgomgeving en stelt de klant, zijn netwerk en medewerkers centraal.

Je vervult een actieve coachende rol. Je hebt een hands-on mentaliteit.

Je adviseert de directeur woonzorg en de verpleegkundig directeur Menen over onderwerpen die verband houden met de verpleging.

Wie zoeken we?

Je hebt een van de volgende bachelordiploma's of gelijkwaardig* behaald: Fysiotherapie-Ergotherapie-Voeding en Diëtetiek-Pedagogiek of Orthopedagogiek-(Toegepaste) Psychologie-Maatschappelijk Werk-Verpleegkunde

* Erkende diploma's of certificaten vind je op https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documents/1022771.html

Je kunt 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring aantonen in woonzorgcentra, sociale diensten en dienstencentra, als hoofd van een groep assistentiewoningen of ziekenhuizen vóór de registratiedeadline.

Bij de beoordeling van de relevantie van werkervaring wordt gekeken naar de aard van de organisatie, de afdeling en de inhoud en verantwoordelijkheden van de uit te voeren functie.

Geniet van burgerrechten en politieke rechten.

Medisch geschikt voor de uit te oefenen functie.

Demonstreer gedrag dat voldoet aan de vereisten van de functie. Toets passend gedrag aan de hand van uittreksels uit het strafregister (maximaal één jaar). Indien er ongunstige uitspraken in staan, kan de kandidaat een schriftelijke toelichting overleggen. Aangewezen bureau beoordeelt ongunstige vermelding

Voldoen aan de taalkennisvereisten die zijn vastgelegd in de "Wet op het taalgebruik voor administratieve zaken", gecoördineerd op 18 juli 1966. Dit betekent dat de kandidaat kennis heeft van het Nederlands op C1 (lezen en luisteren) en B2 (spreken en luisteren) schrijven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen).

Door het selectieproces

Wat krijg je van ons?

Salaris is gebaseerd op de BV5 salarisschaal. Het totale aanvangssalaris  (zie actuele index 1.7410) is:

Kwalificaties Maandsalaris 4 jaar € 3.467,49-10 jaar € 3.880,98-15 jaar € 4.287,21-20 jaar € 4.562,87.

Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan in geld worden uitgedrukt. Diensten geleverd door een andere overheid kunnen financiële kwalificaties voor onbepaalde tijd berekenen.

Bijkomende juridische voordelen: maaltijdcheques (6,50 euro), gratis hospitalisatieverzekering, fietsverzekering (0,24 euro per kilometer), gratis openbaar vervoer van en naar het werk, afscheidsvergoeding bij pensionering.

Vakantiedagen: 29 vakantiedagen + 12 dagen betaalde feestdagen + 3,5 dagen werkvrijstellingsdagen (dit laatste hangt af van de dienst of organisatie waarvoor je uiteindelijk werkt).

Aanvullende pensioenregeling.

Sociale diensten: Onze medewerkers genieten van de voordelen en diensten die worden aangeboden door de lokale overheden.

Wat verwachten we van jou?

Bachelor opleiding

Minimaal 2 jaar ervaring