Administratief medewerker werkzaamheden


Korte beschrijving

Administratief medewerk(st)ers verrichten financieel administratieve werkzaamheden en dragen daarmee bij aan het correct vastleggen en archiveren van (financiële) administratieve gegevens.

Komt voor in bijna alle (technische) bedrijven

Positie binnen het bedrijf

Rapportageobject: directeur/bestuurder/financieel directeur/financieel directeur, directeur

Resultaatveld

Het resultaatgebied is:

Correct omgaan met financiële/administratieve gegevens zodat het bedrijf een nauwkeurige boekhouding heeft

Verstrekken van juiste, tijdige en volledige managementinformatie

 Onafhankelijk

Het tijdschema wordt bepaald door een vast tijdschema, strikt gereguleerde procedures en problemen die zich voordoen. De feitelijke werkwijze en opzet van de activiteit worden bepaald door een vaste routine, die enige ruimte laat voor persoonlijke invulling. De begeleiding is vrij eenvoudig, maar niet intensief.

De te maken keuzes hebben betrekking op de voortgang van het eigen werk en het oplossen van problemen die evaluatie van minder eenvoudige problemen vereisen. Het contact met collega's en leidinggevenden is gericht op eenvoudige informatie-uitwisseling en gegevensverwerking.

 

Complexiteit

De focus van deze functie is het uitvoeren van een aantal verschillende en verschillende administratieve taken. Bijvoorbeeld het verzamelen, invoeren en interpreteren van administratieve gegevens en het maken van overzichten van belangrijke standaarden. Leid de aandacht vaak af. Al het werk vereist nauwkeurigheid. Soms zijn er tijdslimieten