Verschil anios en arts-assistant


 

Wat is anios?


Anios is een arts die niet is opgeleid door een specialist. Anios heeft een medische opleiding gevolgd en is in ieder geval basisarts, maar heeft zich nog niet verder gespecialiseerd in een specifieke richting, zoals cardiologie, chirurgie of dermatologie. anios kan werken in alle disciplines van de geneeskunde. Net als aios (een arts die is opgeleid tot specialist), is anios een doktersassistent.

Wat is de rol van anios?


anios ondersteunt altijd medische experts (artsen die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd). In veel disciplines zijn arts-assistenten die geen specialistische opleiding hebben genoten veelal de behandelend arts en contactpersoon voor patiënten en hun naasten met medisch inhoudelijke vragen.

Anios voert zelf lichtere ingrepen uit; als ze te complex zijn, behandelen medische experts ze zelf. De medisch specialist is de begeleider van de bewoner en eindverantwoordelijk voor de verpleging.

Wat een assistent doet, hangt helemaal af van de plaats en afdeling waar hij of zij werkt. Zo heeft een bewoner die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis werkt een heel andere taak dan een psychiatrisch bewoner die in een GGZ-instelling is gaan werken.

Om anios te worden, heb je een diploma van een medische universiteit nodig. Na afronding word je huisarts. Als je afstudeert en arts wordt, ga je meestal een tijdje aan de slag als anios. Door als assistent te werken in plaats van opgeleid te worden als expert, krijg je de mogelijkheid om verschillende beroepen te positioneren en ervaring op te doen in een specifiek vakgebied. Dit vergroot ook de kans op het verkrijgen van opleidingsplaatsen, die in bepaalde disciplines zeldzaam zijn.

Een doktersassistent is een afgestudeerde arts die wordt opgeleid tot specialist. Op de intensive care is de doktersassistente altijd verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de patiënt. Nadat de diagnose is gesteld na navraag van de anamnese en eventuele onderzoeken, wordt gekeken welke medicatie voor de patiënt de beste keuze is. De doktersassistente overlegt voortdurend met alle relevante deskundigen en zorgverleners over de benodigde zorg en behandeling.

De arts-assistent informeert de naasten over de toestand van de patiënt en eventuele (medische) behandelingen.

De arts-assistent aanvaardt de begeleiding van de medisch manager. Bij de dagelijkse taakuitoefening krijgt de arts-assistent instructies van de intensive care-arts.

-In de operatiekamer

In de operatiekamer assisteert de arts-assistent de chirurg: hij opereert samen met een van de chirurgen. Er zijn ook gevallen waarin de doktersassistente zelfstandig opereert onder toestemming van de chirurg.

- In de eerste hulp

Op de spoedeisende hulp werken ook doktersassistenten. Zij verzorgen de eerste opvang en behandeling van patiënten die in het ziekenhuis worden binnengebracht.

-Als afdelingsarts

Daarnaast is de arts-assistent ook afdelingsarts. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van de verpleegafdeling. Elke dag bespreken de artsen en chirurgen op de afdeling de toestand van de patiënten op de verpleegafdeling.

-De arts-assistent bezoekt ook de verpleegafdeling met de verpleegkundige. Dit doen zij zelfstandig of samen met een van de chirurgen. Arts-assistenten, chirurgen en verpleegkundigen bewaken gezamenlijk de gezondheid van patiënten.