Taken manager


Beheertaken

Plannen

Een van de taken van een manager is plannen. Organisaties hebben bepaalde doelen en managers moeten deze doelen bereiken door een goede planning en ontwikkeling van goede strategieën. Het plan omvat ook de organisatie en coördinatie van bepaalde activiteiten die nodig zijn om de door de organisatie gestelde doelen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat juist op het gebied van planning goede managers zich kunnen onderscheiden van middelmatige managers.

Gestructureerd

De manager is ook verantwoordelijk voor de organisatiestructuur. Hieronder valt ook de taakverdeling tussen ondergeschikten. Wie doet wat, wie werkt met wie samen, wie rapporteert voortgang en/of struikelblokken? Geeft iemand je de vrijheid om keuzes en beslissingen te maken, of doe je het liever zelf? Deze zaken moeten tot in detail worden opgelost, zodat iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht.

Leiderschap

Elke organisatie heeft mensen nodig om de organisatie draaiende te houden. Het belang van mensen voor de organisatie kan niet genoeg worden benadrukt. Als manager is het jouw taak om deze mensen te coördineren en in de goede richting te duwen. Het is belangrijk om medewerkers te motiveren en te belonen. Ook ben je als leidinggevende de aangewezen persoon om conflicten tussen medewerkers op te lossen en te zorgen voor een goede werksfeer. Een bekende Engelse term voor het omgaan met personeel is "Human Resource Management" (HRM).

 

Toezicht houden op

Monitoring houdt in dat je de doelen realiseert en vergelijkt met welke in de planning staan. Uit deze resultaten/verschillen kun je een conclusie trekken of het bedrijf loopt zoals verwacht. Dan is het nodig om deze resultaten om te zetten in het al dan niet ondernemen van actie. Als het resultaat goed is en het doel is bereikt, hoeft er misschien niet te worden gewijzigd. Als het resultaat tegenvalt en/of het doel niet is bereikt, moet dit worden geanalyseerd. Wat veroorzaakte het negatieve resultaat en wat kunnen we doen om het te verbeteren? Ten slotte moeten de analyseresultaten aan de medewerkers worden gecommuniceerd.

 

Vaardigheid

Technische vaardigheden

Managers moeten op veel gebieden basiskennis hebben. Hetzelfde geldt voor technologie. Dit lijkt belachelijk, want er kunnen technische mensen in de organisatie zijn. De manager moet echter ook over enige technische vaardigheden beschikken, omdat hij / zij beslissingen moet nemen die ook de technische aspecten van de organisatie raken. Je hebt ook technische vaardigheden nodig op het gebied van planning, constructie en organisatie.

 

Sociale vaardigheden

Deze vaardigheden zijn essentieel voor een managementcarrière, omdat mensen een belangrijke factor zijn in een organisatie. Medewerkers die proactief en bereid zijn om te werken, zijn de sleutel tot succes. Daarom moet je als manager met mensen kunnen werken, ze begrijpen, naar ze luisteren en ze kunnen motiveren. Werknemers worden ongeïnteresseerd, ongemotiveerd en leveren niet langer de verwachte resultaten. Om deze reden wordt er tegenwoordig meer aandacht besteed aan sociale vaardigheden in bedrijfskundig onderzoek dan voorheen. Je hebt je sociale vaardigheden nodig om te leiden en te organiseren.

 Conceptuele vaardigheden

Mensen met goede conceptuele vaardigheden kunnen verbanden leggen, processen analyseren, vergelijken en beschrijven. Deze vaardigheden zijn nodig bij het nemen van beslissingen. pijnboom. Bij bijna alle bovenstaande managementtaken heb je je conceptuele vaardigheden nodig.


Wat maakt succesvolle managers succesvol?


Er is onderzoek gedaan naar verschillende typen managers: gewone managers, succesvolle managers en effectieve managers. Een succesvolle manager verwijst naar een manager die in korte tijd is gepromoveerd. De zogenaamde effectieve managers, we verwijzen naar de managers die de beste resultaten kunnen leveren en de meest bevredigende medewerkers hebben. Wat is het verschil tussen een succesvolle manager en een gewone manager? De sleutel is dat succesvolle managers meer tijd besteden aan het creëren en onderhouden van grote netwerken, dat wil zeggen aan het ontmoeten van de juiste mensen op de juiste plaatsen. Hierdoor kunnen ze snel promotie maken en in korte tijd de top bereiken. Aan de andere kant doen effectieve managers meer aan human resource management (HRM). Daarom besteden ze meer aandacht aan het motiveren, indammen en opleiden van medewerkers. Actieve medewerkers zorgen voor betere resultaten en meer winst.