Medisch secretaresse cursus

Overweegt u ook een opleiding medisch secretaresse te volgen? Dan wil je misschien eerst weten of dit beroep iets voor jou is. Werken op het medisch secretariaat is heel wat anders dan werken op het algemeen secretariaat. Je hebt meer achtergrondkennis nodig en moet snel en correct beslissingen kunnen nemen.

De opleiding tot medisch secretaresse kan je ideale voorbereiding zijn op een nieuwe carrière. In dit artikel leer je over de betekenis van het beroep, het inkomen van een medisch secretaresse, enzovoort.

Opleiding tot medisch secretaresse volgen

Wat doet de medisch secretaresse?

Zoals ik al eerder zei, is het werk van een medisch secretariaat moeilijk te vergelijken met het werk van een ander secretariaat. Hun functies zijn echter ongeveer hetzelfde. In het medisch secretariaat worden afspraken gemaakt voor ontmoetingen met dokters, chirurgen... Daarnaast beheert het ook alle geregistreerde consultaties. Op het medisch secretariaat in de operatiekamer is men natuurlijk vaak bezig met plannen en verzetten. Het medisch secretariaat is niet alleen degene die de telefoon opneemt.

Bij consultatie wordt de patiënt aangemeld via het medisch secretariaat. Nadat de patiënt is gearriveerd, maakt hij eventuele documenten voor die persoon op door de behandelend arts. Ze zorgen er ook voor dat de patiënt uiteindelijk de juiste locatie bereikt. Moet het document nog worden ingevuld of ondertekend? Ook het Medisch Secretariaat zal moeten ingrijpen. Daarom hebben ze wat verzekeringen en andere kennis nodig.

Daarnaast heeft het Medisch Secretariaat ook veel werkgerelateerde documenten opgesteld. Ze stellen rapportages op, evalueren data en kijken waar bijgestuurd kan worden om het werk van de afdeling soepeler te laten verlopen. Een andere zeer belangrijke taak is het opmaken van facturen. In zeer grote ziekenhuizen wordt hiervoor meestal een extra afdeling ingeschakeld, maar meestal wordt de voorbereiding in ieder geval gedaan door de medisch secretaresse.

Als je denkt dat het hier stopt, heb je het mis. De medisch secretaresse moet ook toezicht houden op het werk van andere afdelingen die ondersteuning bieden. Ze hebben veel ideeën en hebben goede kennis nodig. Daarom is een opleiding tot medisch secretaresse noodzakelijk.