Werken als bediende

 

Wat is het belangrijkste verschil tussen arbeidsovereenkomst, salaris, vakantiegeld en ontslag tussen arbeiders en werknemers? 

1. Arbeidsovereenkomst

Clerk: De wettelijke proefperiode is 6 maanden of 12 maanden, afhankelijk van de functie van de griffier

Werknemers: de proeftijd is maximaal 14 dagen

2. Compensatie

Personeel: Het salaris wordt in principe één keer per maand uitbetaald.

Arbeiders: In principe worden ze twee keer per maand per werktijd betaald.

Over jou

In welke fase bevindt je carrière zich?

In mijn huidige werk wil ik me verder ontwikkelen.

Ik ben tevreden met mijn werk, maar sta open voor kansen.

Ik wil een nieuwe uitdaging.

opslaan

Volgende vraag

Ik wil mijn cv aanpassen

Heb je verdiend wat je moet doen? Gebruik globalrecruitment.info om uw salaris te vergelijken met dat van anderen

3. Vakantiegeld

Medewerker: Werkgever betaalt (dubbel) vakantiesalaris

Werknemers: het reservefonds voor sociale zekerheid beheert dit bedrag

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst

Clerk: In dit geval hebben we het over Formula Clays. Voor elke termijn van 5 jaar van uw werk geldt hier een opzegtermijn van drie maanden.

Werknemers: De opzegtermijn is niet erg belangrijk. Werkt u 5 tot 10 jaar bij dezelfde werkgever, dan is de norm ongeveer 35 dagen.

5. Ontslag

Medewerkers: Het ontslagrecht is onbeperkt en er is geen opgave van redenen. Onterecht ontslag geldt alleen voor arbeiders. Dit betekent echter niet dat er geen bescherming is bij willekeurig ontslag.