Administratieve job onderwijs


Als administratief medewerker verleen je administratieve ondersteunende diensten aan lokale teams, met als doel bij te dragen aan de vlotte en efficiënte werking van deze lokale teams.

Verzamel, voer, verwerk en update gegevens met betrekking tot duidelijk gedefinieerde onderwerpen of problemen om altijd correcte en actuele informatie te verkrijgen, zoals het beheren vanschoolgegevens.

Het verstrekken en ontsluiten van classificatie heeft tot doel zichzelf en anderen in staat te stellen snel de benodigde informatie te vinden en aan te leveren.

Het doel van het invoeren van gegevens in gebruiksvriendelijke omgeving, het verwerken van wijzigingen en het aanleveren van gegevens is om bij te dragen aan correcte en volledige gegevens zodat de dienstverlening soepel en efficiënt kan verlopen, zoals het bijwerken van het blokplan of het aanmelden voor een mentorgesprek.

Documenten voorbereiden, opstellen en beoordelen (rapporten, formulieren, presentatielijsten...) en rapporten bijwerken om informatie vast te leggen voor verder gebruik door anderen, zoals het voorbereiden van uitnodigingen voor vergaderingen en notulen of het opstellen van rapporten.

Uitvoeren van operationele ondersteunende taken om de goede werking van het lokale team te bevorderen, zoals het opvolgen van mailboxen, het uitvoeren van scanorders of logistiek voorraadbeheer.

In de bijlage vind je een brede functieomschrijving met daarin gemeenschappelijke resultaatgebieden en mogelijke taken.

In de steeds veranderende omgeving en organisatie verandert ook de werkinhoud van administratief medewerkers voortdurend.

Wie zoeken we?

Als je op de aanmelddeadline aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je deelnemen aan het selectieproces:

Je beschikt over een Middelbaar diploma.

Je hebt best 2 tot 3 jaar relevante beroepservaring.

Heb je al professionele ervaring als administratief medewerker? Gelieve dit in uw sollicitatie te vermelden en de relevantie van beroepservaring voor de functie aan te tonen.