Secretariaat medewerkerJe leert bezoekers te ontvangen en informatie te verstrekken. Ook leer je omgaan met de computer en de procedures voor het versturen van brieven en e-mails. Je leert hoe je omgaat met inkomende en uitgaande stukken en hoe je het archief bijhoudt. Ook leer je hoe je gegevens invoert in het beheer.

Nederlands, rekenen en burgerschap zijn standaard onderdelen van de cursus en je kunt meestal extra keuzevakken kiezen om je verder te specialiseren.

Over het algemeen kun je op de volgende manieren beginnen met trainen:

Vmbo: Diploma basisberoep, managementberoep, gemengde of theoretische benadering (mavo)

MBO: Diploma van Toelatingstraining

Havo en vwo: Overgangsattest van leerjaar 3 naar leerjaar 4

Een ander diploma of bewijs dat door de overheid is erkend volgens ministeriële regeling.

Kijk zeker op de website van de school hoe je de toelating regelt.