Juridisch administratief medewerker loon


Wat is een juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker is een persoon die werkt voor een overheid, instantie of bedrijf op juridisch gebied. Er zijn verschillende soorten juridische functionarissen en hun verantwoordelijkheden variëren sterk qua inhoud, afhankelijk van hun niveau van functioneren en de organisatie van het werk van de juridisch medewerker.

Wat doet de juridisch medewerker?

Juridisch assistenten voeren verschillende juridische entiteitsactiviteiten uit. Deze variëren van het maken van documenten tot het oplossen van juridische problemen, of praten met mensen met juridische problemen. Juridische functionarissen van de overheid maken de juridische aspecten van een bepaald beleid, of geven toestemming.

Wat doet de juridisch administratief medewerker openbaar bestuur?

Juridisch administratief medewerkers in het openbaar bestuur werken voor de overheid en gemeenten. Hij of zij is betrokken bij het verlenen van vergunningen of werkt vaak op het gebied van oppositie.

De taken van de juridisch medewerker zijn onder meer:

Archiefonderzoek uitvoeren

Controleer de bewijsstukken van de licentie

Aanvullen, sorteren en controleren van de juistheid en volledigheid van de bestandsgegevens

Correspondentie met de vergunningaanvrager

Krijg meer suggesties

Literatuuronderzoek doen

Licentie verlenen

Uitspraak op bezwaren

 Wat doet de juridisch beleidsmedewerker?

Juridisch beleidsmedewerkers nemen deel aan de uitvoering van specifiek overheids- of gemeentelijk beleid. Dit type juridisch medewerker werkt meestal samen met advocaten en andere ambtenaren en heeft een ondersteunende maar meestal adviserende rol. De juridisch medewerker doet aanbevelingen voor wijzigingen of updates van dit beleid.

Wat doet de juridisch medewerker (zakelijke) dienst?

Juridisch functionarissen in de commerciële dienstverlening kunnen verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen. Hij of zij heeft uitvoerende functies waarbij de juridisch medewerker cliëntendossiers behandelt en cliënten adviseert waar nodig. Dit is meestal bij uitzendbureaus en deurwaarderskantoren.

Juridisch assistenten kunnen ook een echte ondersteunende rol spelen. Daarna ondersteunde hij advocaten en juristen. Hij onderzoekt ook bepaalde juridische kwesties die nodig zijn om de zaak te behandelen.

Juridisch assistenten kunnen ook werken in een van de rechtbanken in Nederland. Vervolgens bereidt hij of zij, net als een gerechtssecretaris, de zaak voor aan de rechter.

Wil je juridisch medewerker worden?

Ben jij al juridisch medewerker en op zoek je naar een uitdagende nieuwe baan?  Wil je het gemiddelde salaris weten? Op globalrecruitment.info  kun je de overige informatie vinden.