Secretesse beroepsopleiding


Secretaresse (beroepsopleiding)

Een eenjarige dagopleiding (beroepsopleiding BOL), inclusief doorstroom naar directiesecretaresse MBO niveau 4 opleiding. (Subsidies voor studenten vanaf 18 jaar en jaarlijkse OV-chipkaart).

De kerntaak van de secretaris is:

Taken uitvoeren met betrekking tot het verkrijgen en verstrekken van informatie

Afhandeling van brieven (uitwisseling van schriftelijke informatie)

Verantwoordelijk voor mondeling (telefonisch) contact en informatie-uitwisseling

Onderhouden van (netwerk)contact met klanten, leveranciers, medewerkers en overheden (zoals gemeenten)

Administratieve taken uitvoeren

Onderhouden van (digitale) archieven en zorgen dat deze up-to-date zijn

Taken uitvoeren met betrekking tot planning en organisatie

Agenda beheren

Organiseer een vergadering

Maak rapporten (records zijn vereist) en behandel vergaderzaken

Bezoekers ontvangen

Reis en verblijf regelen

Facturen en douaneaangiften verwerken