Loon administratief medewerker gemeenteBenieuwd hoe uw salaris wordt berekend? Wilt u weten wanneer u wordt uitbetaald? Of hoe krijg je het voorschot? Deze webpagina bundelt alle informatie over de lonen van werknemers in de diensten van gemeente personeel. (Vlaamse Overheid)

Weten hoe uw loon als werknemer van de Vlaamse overheid tot stand komt? Afhankelijk van uw niveau, diploma, rang en uw ervaring of kwalificaties, wordt u uitbetaald volgens een bepaalde salarisschaal. Deze pagina verduidelijkt deze concepten.

Alle functies zijn onderverdeeld in 4 niveaus volgens de vereiste graad:

Niveau A: Minimaal een universitaire of een masteropleiding

Niveau B: Minimaal een graduaat of een bachelordiploma

Niveau C: Minimaal een diploma secundair onderwijs

Niveau D: Geen diploma vereist


Graad en cijfer

Voor elk niveau zijn vergelijkbare functies gegroepeerd per graad en niveau:

Niveau A: adjunct-directeur niveau (niveau A1), ingenieur niveau (niveau A1),...

Niveau B: Expertniveau (niveau B1), programmeurniveau (niveau B1),...

C-niveau: medewerkersniveau (C1-niveau), technicusniveau (C1-niveau),...

Niveau D: assistent-diploma (niveau D1), technisch assistent-diploma (niveau D1),...

Loonschaal

Aan elke rang zijn veel salarisschalen toegekend. Het bedrag is gekoppeld aan elke salarisschaal, ook wel de "jaarbasis" genoemd. Dit vormt de basis voor uw salarisberekening:

Adjunct-directeur Onderwijs: Salarisschaal A111, A112,...

Expertniveau: salarisschaal B111, B112,...

Personeelsschaal: salarisschaal C111, C112,...

Assistent diploma: salaristabel D111, D112,...

Door uw ervaring of kwalificaties zal uw huidige salarisschaal in de loop van de tijd toenemen en zelfs een hogere salarisschaal krijgen. Je salaris wordt dus automatisch in de loop van de tijd verhoogd. Deze groei is door de oprichting van uw:

Financiƫle kwalificaties: wettelijk en contract (goed nieuws: parttime dienstverlening ((opent in een nieuw venster)) is in lijn met het aandeel van het prestatiesysteem)

Schaalkwalificaties: alleen als wettelijk - ook wel "functionele beroepen" genoemd