Werken bij advocatenkantoor:

 Wat doet een advocaat? 

De advocaat is onafhankelijk. Hij/zij laat zich leiden door het belang van de cliënt. Advocaten opereren onafhankelijk van de overheid (waaronder politie en justitie), zodat advocaten hun cliënten eerlijk en open kunnen adviseren.

Advocaten zijn bevooroordeeld. Bij juridische geschillen zal de advocaat zijn cliënt volledig bijstaan. Hij is adviseur voor de betreffende opdrachtgever en staat alleen die opdrachtgever bij. Het is dus onmogelijk voor een advocaat om de andere partij tegelijkertijd bij te staan en de advocaat is een deskundige. Advocaten moeten natuurlijk de wet begrijpen, en dus ook de wet en rechterlijke uitspraken. Dit is het doel van zijn opleiding. Daarnaast moeten advocaten jaarlijks een opleiding krijgen. Advocaten zullen daarom hun kennis en vaardigheden voortdurend actualiseren.

Advocaten zijn eerlijk. Advocaten moeten zich gepast en ethisch gedragen. Daarom zijn er in de Advocatenwet gedragsregels voor advocaten. Hieruit blijkt onder meer dat hij een realistisch beeld moet schetsen van het proces, de slaagkans van de zaak en de te verwachten kosten. De advocaat behandelt de zaak vertrouwelijk. De advocaat zal de zaak met niemand anders bespreken. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende cliënt. Zo kan de cliënt de zaak in het geheim bespreken met zijn advocaat, wat de belangenbehartiging bevordert. Advocaten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en kunnen hun recht op geheimhouding uitoefenen.

Diverse juridische vacatures

Hieronder vindt u al onze juridische functies bij JBB. Dus ben je op zoek naar vacante advocaten, vacante advocaat medewerkers, vacante advocaat medewerkers start, ervaren vacante advocaat medewerkers, vacante advocaat stagiaire, vacante advocaat stagiair start en vacante advocaat stagiair senior, bekijk dan onze volledige en actuele juridische beroepsvacature omvang.