Logistieke processen

Wat is het logistieke proces?

Het logistieke proces is het proces dat te maken heeft met het plannen, organiseren, controleren en uitvoeren van de goederenstroom. Het logistieke proces geldt voor de hele keten: van inkoop tot grondstoffen, tot aan de levering van het eindproduct aan de consument. Deze keten noemen we ook wel de logistieke keten. In het Engels wordt dit de "supply chain" genoemd. Het mag dus duidelijk zijn dat logistiek, als belangrijk onderdeel van deze supply chain, niet alleen gaat over het vervoeren van goederen van A naar B.

Het logistieke proces is onderverdeeld in vier categorieën:

Logistieke processen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën worden kunnen worden onderverdeeld in transport, opslag, productie en organisatiebeheer.

Deze activiteiten gaan van start na de organisatie- en beheerfase. Meestal is een logistiek medewerker verantwoordelijk voor alle taken, hoewel het bedrijf ze ook kan splitsen en toewijzen aan verschillende functionele afdelingen.

De sleutelrol van logistieke processen in de bedrijfsvoering

De waarde van logistiek wordt vaak onderschat, maar dat deze processen een sleutelrol spelen in de bedrijfsvoering en is een begrip in bedrijven. Deze processen hebben invloed op de uitvoering van bedrijfsprocessen van andere afdelingen. Logistiek medewerkers of logistiek managers hebben daarom te maken met veel verschillende interne en externe medewerkers. Hierbij kunt u denken aan inkoop- en verkoopafdelingen, maar ook aan marketing en ICT.

Het beslissende aspect in de logistiek

Het logistieke proces staat dus niet op zichzelf. Enkele zaken die in de logistiek van doorslaggevend belang zijn: het omgaan met de juiste voorraad, het voorspellen van toekomstige hoeveelheden, het plannen van het proces, het zorgen voor voldoende productiemiddelen en het vastleggen en analyseren van de behaalde prestaties. Dat laatste is belangrijk om te kunnen monitoren en eventueel bij te sturen.

 

Het doel van het logistieke proces

Om de gehele logistieke procesketen goed te laten verlopen, is het van belang om aan elke schakel voldoende aandacht te besteden. Dit begint bij de aankoop van grondstoffen en onderdelen en eindigt bij de distributie van het product naar de eindverbruiker. Hoewel diverse taken ook aan externe partijen kunnen worden uitbesteed, vindt een groot deel van de logistiek intern plaats.

Een voorbeeld hiervan is de distributie naar eindgebruikers. In de logistiek is het van groot belang om alle informatiestromen correct af te handelen. Het doel van logistiek is om de klanttevredenheid te maximaliseren en de kosten te verlagen. meer info te verkrijgen op globalrecruitment.info