Medisch secretaresse loon


Medisch secretaris


Globalrecruitment.info biedt materiële hulp aan verzoekers om internationale bescherming en andere categorieën buitenlanders, die ook recht hebben op opvang. Wij organiseren rechtstreeks of via onze partners hoogwaardige zorg en begeleiding. Het bureau houdt ook toezicht op de observatie en begeleiding van alleenstaande minderjarigen ("UM"). In het kader van verschillende initiatieven zorgen we ervoor dat het opvangcentrum wordt geïntegreerd in de lokale gemeenschap

Doel


Je biedt administratieve ondersteuning aan de afdeling medisch beheer van onze hoofdzetel en draagt ​​bij aan de goede communicatie en efficiënte organisatie van deze dienst.

Context


Je werkt op de afdeling "Medisch Beheer" in een van onze hoofdkantoren. Het team staat onder leiding van een arts medisch coördinator die direct verantwoordelijk voor u is.

In de medische dienstverlening werk je nauw samen met collega's van verpleegkundigen, arts-consulenten, psychosociale coördinatoren en e-health managers.

Inhoud


Je assisteert de medische teams in de hoofdzetel en de regio's om hun administratieve taken uit te voeren:

Je hebt bijgedragen aan de goede organisatie en vlotte doorstroming van medische problemen gemeld per telefoon, e-mail of fax...

Je bent de verantwoordelijke voor het voorbereiden, het opzoeken,archiveren en correct archiveren van medische dossiers

Je helpt artsen op de afdeling medisch beheer bij het uitvoeren van onderzoek, inclusief procesgegevens (asielaanvragen, Dublinprocedures...), verblijfsadressen asielzoekers, tuberculosestatus... Respecteer altijd het medisch beroepsgeheim.

Je bereidt medische vergaderingen en personeelsvergaderingen voor en stelt rapporten op voor deze vergaderingen...

Je helpt bij het organiseren van centrale medische trainingen en bijeenkomsten, zoals het boeken van kamers, het versturen van uitnodigingen en het bijhouden van de registratie.

Je werkt mee aan de digitalisering, logische organisatie en onderhoud van medische documenten, rapporten en werkinstrumenten van medische beheerseenheden op publieke servers

Je actualiseert tijdig de contactenlijst van de medische beheersdiensten, zoals de contactenlijst van bestaande en nieuwe opvangstructuren...

Indien nodig ben je verantwoordelijk voor het printen en kopiëren van het medisch management team en het medisch en tuberculose screeningsteam van de expeditie afdeling

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van documenten voor de centrale medische openbare aanbesteding en het opvolgen van hun beslissingen

Op verzoek van de Chief Medical Officer assisteer je het medisch managementteam en tuberculosescreeningsteams bij het uitvoeren van andere administratieve taken waar nodig.Diploma cursussen


Je hebt een bachelordiploma

Aanvullende opleiding en/of werkervaring vereist door het "Medisch Secretariaat"

Ervaren werker

Professionele ervaring in het vakgebied en de doelgroep is wenselijk.

Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans (lezen, schrijven en spreken)

Je hebt praktische computervaardigheden, kan vlot omgaan met huidige software (zoals Word, Excel, Powerpoint...), en hebt ervaring met dataverwerkingOvereenkomst type:


Een voltijds contract van onbepaalde duur (38 uur/week).Salaris


Je wordt aangeworven op niveau B1 volgens de voor jou geldende salarisschaal. Het minimum maandsalaris is 2000 euros (volgens de huidige index, volgens het voltijds dienstverband, startsalaris zonder kwalificaties). Dit Bedrag kan variëren op based van de professionalele ervaring die u nuttig vindt. Voor meer informatie kunt u terecht op globalrecruitment.info