Opleiding medisch secretariat

 


Wat weet je na deelname aan deze training?

Je kunt de taken van een medisch secretaresse (man/vrouw) uitvoeren:

Patiënten ontvangen, hen informeren over de voortgang van het onderzoek, behandeling en begeleiding

Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken telkens wanneer een arts op bezoek komt of wanneer de omstandigheden veranderen

Houd het schema van de organisatie en de agenda van de arts bij

Voer het verslag van de operatie of medische procedure in, let op de lay-out en stuur het door naar patiënten, artsen,...

Patiënten adviseren tijdens beheerstappen (documenten maken, formulieren invullen...)

Realiseer de uitgifte en inning van facturen voor medische procedures en stuur ze naar sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...

Registratie, classificatie en verzending van brieven. Documentbeheer en onderhoud

Uitvoeren van organisatorische boekhoudkundige en budgetbeheeractiviteiten

Voorraad bewaken, tekorten identificeren, bestellingen plaatsen

voorstellen

Deze modulaire training duurt 2 cursusjaren en elke cursus heeft 2 lesuren per week.

Definitie

Op het medisch secretariaat ben je het managementcentrum van een dokterspraktijk, een ziekenhuis, een zorgverzekeraar, een gezondheidscentrum of een medisch laboratorium. Ook op sociaal vlak speel je een belangrijke rol: het ontvangen van patiënten, het ontvangen van vertegenwoordigers, etc.

In deze training krijg je een secretaressetraining, heb je een diepgaand begrip van de branche en leer je professionele medische terminologie. Uiteraard kwamen ook de hoognodige sociale vaardigheden en verschillende wetgeving die van toepassing is aan bod. Daarnaast wordt volop aandacht besteed aan taalvaardigheid en toegepast op het medisch secretariaat.

Stages zijn erg belangrijk in deze opleiding. Zo kun je wat je in de cursus ziet ook in de praktijk ervaren.

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze training is voor degenen die na hun middelbare school een aanvullende training willen volgen en voor degenen die zich willen omscholen. Kortom, geschikt voor iedereen die in de medische wereld wil werken.

Ontheffing aanvragen via officiële documenten aan het begin of tijdens de opleidingsperiode. Dit kan vóór de 4e week van de module. De aanvraag moet de nodige documenten overleggen (diploma, ECTS-formulier en creditbewijs, leerinhouden, enz.).