Personeelsadministratie taken


 

Personeelsadministratieve taken

Vanaf het moment dat u besluit een medewerker in dienst te nemen, neemt de administratieve last enorm toe. Zo moet u bijvoorbeeld verzekeringen voor nieuwe medewerkers afsluiten, premies en loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst, risicochecklists en -beoordelingen (RI&E) ontwikkelen, personeelsdossiers aanleggen en natuurlijk het salarisbeheer inrichten en onderhouden.

Onderdelen en taak personeelsbeheer:

Arbeidsovereenkomsten, loonovereenkomsten, pensioenregelingen.

 Salarisbeheer

 Koop een verzekering en houd deze up-to-date.

 Opstellen van een risico checklist en assessment.

 Functieomschrijving, functiebeschrijving.

 Prestatiedocumenten, werkafspraken, doelen, etc.

 Leg secundaire arbeidsvoorwaarden vast en beheer deze, zoals opleidingen, huurplannen en vakanties en vakanties.

 Verzuimbeheer, gezondheids- en veiligheidsdossiers, enz.

 

Salarisbeheer

Salarisbeheer (of salarisbeheer) is wettelijk vastgelegd en vormt de kern van het personeelsbeheer. Dit onderdeel wordt meestal eerst uitbesteed. Dit beheer omvat onder meer loonbetaling, loonaangifte en betaling van loonheffingen aan de belastingdienst. Bovendien maken het bijhouden van vakanties, ziekteverlofrapporten en onkostenvergoedingen meestal deel uit van het salarisbeheer.

 

Personeelsmanagement: uitbesteden of niet?

Het is belangrijk om de juistheid en correctheid van het salarisbeheer te behouden, omdat een kleine fout kan leiden tot grote financiële en persoonlijke gevolgen. Denk aan de grote hoeveelheid naheffingsaanslagen van de Belastingdienst, of werknemers die hun loon niet op tijd hebben betaald.

Meestal nemen boekhouders of administratiekantoren de taken van het salarisbeheer op zich. Ze hebben gespecialiseerde software om processen te automatiseren en de belastingdienst eenvoudig toegang te geven tot het beheer. De kosten van outsourcing bedragen doorgaans tientallen euro's per medewerker per maand.

Daarom wordt het MKB in de meeste gevallen aanbevolen om het salarisbeheer uit te besteden: het is efficiënter, tijdbesparend en maakt minder fouten, en u hoeft zich meestal geen zorgen te maken over de kosten. Op het gebied van taken die te maken hebben met personeelsmanagement is het echter van groot belang om een ​​betrouwbare en betrouwbare managementpartner te hebben die over voldoende interne expertise beschikt.

Voor veel andere afdelingen van de nieuw opgerichte afdeling personeelsbeheer is het antwoord op de vraag "uitbesteden of zelf doen?" niet zo duidelijk. Voor kleine bedrijven met slechts één of twee medewerkers kan het uit kostenoverwegingen of 'kortsluitingen' verstandig zijn om (gedeeltelijk) het personeelsbeheer zelf te voeren. Denk aan taken als het onderhouden en bijwerken van arbeidsovereenkomsten, functiebeschrijvingen en verzuimregistratie.

Geïntegreerd personeelsbeheer

Het personeelsbeheer, salarisbeheer, aangifte en boekhouding van veel organisaties zijn geïntegreerd in één systeem. Dit zorgt voor meer efficiëntie en een beter overzicht, en dus meer inzicht en controle over de organisatie.

Als ondernemer kunt u er zeker voor kiezen om niet alle beheertaken uit te besteden aan externe experts. Wellicht kunt u zelf wat boekhoudwerk doen.