Secretaris secretaresse


Secretaris

De secretaris is de verantwoordelijke voor alle meldingen in de organisatie. Samen met de voorzitter en financieel toezichthouder maakt de secretaris deel uit van de dagelijkse leiding van de organisatie.

De organisatie waartoe de secretaris behoort, kan een vereniging of een stichting zijn. De belangrijkste taak is het maken van aantekeningen tijdens de (openbare) vergadering. De secretaris verdeelt het onder de leden van de organisatie. De secretaris is ook verantwoordelijk voor het lezen en schrijven van brieven en het versturen van uitnodigingen. Ook de e-mailcommunicatie wordt gecoördineerd door de secretaris. Maar niet alleen de schriftelijke taak is de verantwoordelijkheid van de secretaris. Hij of zij let goed op de inzet van de voorzitter en wijst zo nodig op vervolgacties, bijvoorbeeld na een vergadering. In de studentenvereniging wordt de secretaris ook wel abactis genoemd.

Secretaris

Vrouwelijke administratief medewerkster.

Vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het communiceren, rapporteren en voorbereiden van vergaderingen voor anderen, instellingen of bestuursleden; vrouwelijke administratieve medewerkers.