Startersloon


 

 Het gemiddelde maandsalaris voor beginners is € 2.195. Maar natuurlijk heeft niet iedereen hetzelfde inkomen. Enkele observaties...

1. Gemiddeld bruto maandsalaris: 2.195 Euro

Het gemiddelde jaarsalaris van schoolverlaters is 26.337 euro. Dit komt overeen met een gemiddeld bruto maandsalaris van 2.195 euro.

2. Er zijn veel beslissingen over academische kwalificaties

Het salaris van elke schoolverlater is niet gelijk. Het opleidingsniveau is een van de belangrijkste determinanten.

Het gemiddelde inkomen van afgestudeerden van de middelbare school die van de middelbare school zijn afgestudeerd, is 1.830 euro, wat 16% lager is dan het gemiddelde.

Schoolverlaters met een universitair diploma verdienen 2.426 euro, ruim 10% meer dan het gemiddelde.

Opleidingsniveau                                                           Totaal maandsalaris

Alle diploma's (gemiddeld)                                              2.195 Euro

Middelbare schoolopleiding                                            1.829 euro

Middelbare schoolopleiding                                            2.154 euro

Hoger niet-universitair onderwijs                                    2.292 euro

Universitair onderwijs                                                                    2.426 Euro