Verschil secretaris secretaresse

 

Vergadering secretaris

Zonder secretaresse kun je geen vergadering houden. De secretaris en de voorzitter zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze moeten samen een goed team vormen om de vergadering vlot te laten verlopen. In het verre verleden was de secretaresse, of in de meeste gevallen een dame, de secretaresse, de belangrijkste taak het notuleren van vergaderingen en het verzorgen van de koffie. Tegenwoordig omvat het correct uitvoeren van de taken van een secretaresse meer.

Taken van de secretaris

Enkele taken van de secretaris zijn:

Nodig deelnemers uit.

Bereid de agenda voor

Minuten van de vergadering

Agendapunt verzenden

Behandel de brief

Rapport

Controleprocedures

Bewaken en vastleggen van actiepunten

Vergadernotulen maken

Het notuleren van vergaderingen is niet zo eenvoudig. Zeker als je net begint als secretaresse, moet je eerst bekend zijn met jargon en taal. Elk veld heeft zijn eigen jargon. Daar moet je als secretaresse eerst aan wennen.

Alle tijdens de vergadering gemaakte afspraken dienen in de notulen te worden vastgelegd. Hieraan wordt meestal een lijst met actiepunten gekoppeld. Vervolgens kan elke deelnemer zien welke actie wanneer ondernomen moet worden. In de volgende vergadering wordt opnieuw gekeken welk actiepunt is afgerond en kan worden verwijderd uit de lijst met actiepunten.

Voor een goed vergaderverslag moet de secretaris onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Dit betekent dat u moet weten wat wel en niet moet worden vastgelegd. In een discussie is het bijvoorbeeld belangrijk om de aard van de discussie weer te geven, niet ieders bijdrage aan de discussie.

Wat is een secretaresse?

Een secretaresse (positief: secretaresse-assistent) is een persoon die secretariële werkzaamheden verricht in een kantoor of praktijk. De directiesecretaresse ondersteunt specifiek het bestuur van de organisatie. De functie van de officemanager is vergelijkbaar met die van de secretaresse, maar er zijn verschillende verklaringen. De managementassistent overlapt ook met de secretaris. In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gebruikt.

Wat doet de secretaris?

De secretaris voert ondersteunende taken uit voor de directie, managers, afdelingen of de hele organisatie. Welke taken zij uitvoeren en welke verantwoordelijkheden zij hebben, hangt voor een groot deel af van de organisatie waarin zij werken. In de ene organisatie houden ze zich alleen met strikte secretariële zaken, terwijl ze in andere organisaties soms veel personele en facilitaire verantwoordelijkheden op zich nemen. Het volgende kan onderdeel zijn van de functie:

Agenda beheren

Bezoekers ontvangen

E-mail beantwoorden

Inkomend en uitgaand telefoonverkeer afhandelen

Inkomende e-mail verwerken

Facilitaire ondersteuning bieden

Vergadernotulen plannen, voorbereiden en opnemen

De verklaring voorbereiden en detailleren

Conceptrapporten, brieven en memo's

Bestanden beheren

Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving secretaresse, functie-eisen secretaresse, functieprofiel secretaresse, secretaressetaken, secretaressetaken, wat de secretaresse doet, wat de secretaresse is, het werk als secretaresse en secretaressetaken.

Waar werkt de secretaresse?

Waar je secretaresse wordt, hangt grotendeels af van de richting die je inslaat tijdens je opleiding. Naast de algemene leiding van de (uitvoerend) secretaris zijn er ook medische of juridische aspecten. De eerste groep zal voornamelijk werken voor bedrijven of overheidsinstanties, en werken voor het management, de raad van bestuur of specifieke afdelingen binnen deze groep. Medisch secretaresses werken natuurlijk vaker in ziekenhuizen en andere medische instellingen, terwijl juridische secretaresses werken in advocatenkantoren, notarissen, rechtbanken of juridische afdelingen.