Wat doet een medisch secretaresse

Ben jij als duizendpoot bezig met diverse werkzaamheden en wil je een representatieve functie in de zorg innemen? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Je bereidt het spreekuur voor en maakt een (telefonische) (vervolg)afspraak met de patiënt voor het spreekuur in het patiëntenregistratiesysteem.Voordat het spreekuur begint, controleer je de status, dossiers en foto’s om te beoordelen of er aanvullende (vertrouwelijke ) informatie en/of resultaten Deze zijn elders verkregen en waar nodig zijn deze gegevens aan het patiëntendossier toegevoegd. Daarnaast zorg je ervoor dat de spreekkamer is uitgerust met onderzoeksmaterialen, normale arbeidsmiddelen en spreekuurformulieren.

Je ontvangt patiënten, controleert het doel van patiëntbezoeken, ontvangt verwijzingen, brieven, zorgverzekeringskaarten en andere documenten, verwerkt gegevens in het systeem, verstrekt (medische) informatie aan klanten en verwijst hen door of verwijst hen naar een geschikte arts of de afdeling is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve afhandeling van de zaak en verstrekt vervolgens de benodigde informatie aan het verwijsbureau.

In deze cursus leert u een consult voor te bereiden, patiënten te ontvangen, (telefonische) (vervolg)afspraken te maken in het patiëntenregistratiesysteem en het verwijsbureau te verwittigen. Je leert ook medische terminologie, anatomie, fysiologie en pathologie.

Dit is een keuzedeel. Zo vergroot u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zorgt u voor een betere doorstroom naar eventuele vervolgopleidingen. Keuzevakken zijn ook geschikt voor bijscholing van medewerkers.