Administratief ondersteuner

Ze zijn verantwoordelijk voor administratieve en ondersteunende taken, en hun inhoud is erg afhankelijk van de afdeling waar ze werken. Dit kan gaan van het invoeren van rapporten en notities, het verwelkomen van klanten, het voorbereiden van vergaderruimtes tot het beantwoorden van telefoontjes.

Uitvoeren van ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden, zoals:

Managementgegevens invoeren in het geautomatiseerde systeem

Beheer van debiteuren en/of crediteuren

Formulieren invullen en verwerken met betrekking tot bijvoorbeeld ziektemeldingen, declaraties en bestellingen

Boekhoudkundige documenten (zoals facturen, bankafschriften, etc.) controleren en sorteren