Vacature schilde

Zo werk je

De ervaringskennis van Gloalrecruitment.info ontwikkelt zich snel. Jouw stage? We focussen op wat mogelijk is, empoweren en signaleren stigmatisering. We bieden een breed scala aan revalidatieondersteunende activiteiten voor mensen met verschillende ziekten en zorgbehoeften.


Ervaar de expertise

 Ervaren experts werken vanuit hun eigen en collectieve ervaring en ervaren (ernstige) psychische pijn en rolverlies. En bieden rehabilitatie-ondersteunende activiteiten, peer-ondersteuning en methodische zelfhulp. Denk hierbij aan het begeleiden van de herstelwerkgroep en WRAP. Daarnaast hebben ervaren experts (zelf)stigmatisering bespreekbaar gemaakt tijdens de behandeling en binnen het team.

In ons team van ervaren experts zijn gelijkheid en empowerment belangrijke normen, waarbij wederzijds leren de kern is. Als stagiair maak je deel uit van dit interessante en diverse team, doe alsjeblieft mee en we hopen ook van jou te leren.

Wij gaan samen met jou op zoek naar een geschikte locatie voor jou en worden begeleid in de werkzaamheden. Dit kan in dagevenementen, FACT-teams of Retrovo respijtfaciliteiten. Met ruimte om jouw taken uit te voeren en zich te ontwikkelen tot supervisor kan hij zijn ervaring op een professionele en gepaste manier inzetten.

Als ervaren adviseur ondersteun je mensen om zichzelf te versterken, weer in eigen hand te nemen, te vergroten of te behouden en weer inhoud en richting te geven aan hun leven. Net als iedereen kun je meevoelen met de situatie van de ander. In een medisch georiënteerde organisatie is jouw taak de visie van een revalidatiegericht werk waarin revalidatie centraal staat.


Het hersteldoel is het uitgangspunt voor begeleiding. Samen ga je op zoek naar de mogelijkheid om de controle te vergroten. Je komt te werken in een divers team met loyale collega's.

Wij zorgen voor u

We bieden je alle ruimte om te leren en te ontwikkelen. Tijdens de stageperiode bieden we je een 24-uurs stageovereenkomst aan.  Gloalrecruitment.info betaalt twee jaar opleiding.

Je komt te werken in een divers team met loyale collega's. Ook heb je veel samengewerkt met het multidisciplinaire behandelteam en andere interne en externe partijen. Je krijgt werkbegeleiding op de afdeling.

Als ervaringsdeskundige bij  Gloalrecruitment.info  maak je deel uit van het netwerk. Je communiceert met elkaar, je ontmoet elkaar op de inspiratiebijeenkomst en leert van elkaar.

Na overleg met de herstelcoördinator kun je deelnemen aan verschillende herstelactiviteiten en gebruik maken van ervaren herstelpersoneel om peer review door experts uit te voeren.


De VOG-verklaring is verplicht. We krijgen een afschrift voor je en het bedrag wordt teruggestort.


Jouw kwaliteiten

• Je hebt persoonlijke ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of verslaving

• Je bent gedreven en leergierig

• Je hebt voldoende stabiliteit en structuur

• Je bent bekend met de begrippen herstel, empowerment, hoop en zelfsturing

• Je hebt inzicht en reflectie op je eigen ervaring

• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

• Je voldoet aan de opleidingseisen