Functies administratief medewerker

Deze beschrijving weke als voorbeeld hier staat, helpt je bij het schrijven van een functiebeschrijving om de juiste kandidaten aan te trekken. Je kunt uiteraard altijd de tekst aanpassen zodat deze exact aansluit bij de specifieke kenmerken van de gewenste kandidaat en functie.

Vooral in de functie van administratief medewerker is veel expertise te vinden. Daarom richten we ons in deze functieomschrijving vooral op de capaciteiten die managers moeten bezitten om te slagen.

beschrijven: Administratief Medewerker

Functie administratief medewerker:

Ondersteunen van diverse administratieve taken.

Taken van de administratief medewerkster:

• Zelfstandig opzetten, uitvoeren en bewaken van diverse beheeractiviteiten

• Controleer het formulier

• Administratieve ondersteuning bieden door administratieve gegevens in te voeren en te controleren

Rapport voorbereiden

Gestructureerde en nauwkeurige documentverwerking

Archief

Controleer en corrigeer de (sub)bevoegde afdeling

Flexibel, kan goed organiseren en prioriteiten stellen

Kan ook onder druk gestructureerd en nauwkeurig werken

Het administratieve proces begrijpen en diepgaand inzicht hebben in het verbeterproces

Minimaal gebruik hebben gemaakt van het MS Office pakket

Informatiemanagement

Vaardigheden: Rapporteren, administratief schrijven, Microsoft Office, managementproces, organisatie, informatieanalyse, professionaliteit, oplossingsgericht, schriftelijke communicatie.

Of de financiële situatie nu goed is of niet, het is altijd een uitdaging om de juiste persoon met de juiste vaardigheden te vinden.