Management taken

 Wat is een leidinggevende?

Over het algemeen is een manager een persoon die verantwoordelijkheid of richting heeft voor een groep mensen, middelen, projecten, markten of producten. Managers spelen niet altijd een leidende rol. Bovendien voerden sommige mensen hun leiderschapstaken uit, maar het woord "manager" kwam niet voor in hun functies. Voorbeelden hiervan zijn teamleiders, supervisors, voormannen of afdelingshoofden.

Wat doet de beheerder?

De specifieke activiteiten van managers kunnen sterk variëren. Er is echter een algemene cyclus van zes taken die in elke managementfunctie wordt weerspiegeld, namelijk:

 Prognose

 Stel doelen (zoals strategie, bedrijfsvoering of financiën)

 Plan

 Doelstellingen doorvertalen naar concrete acties, activiteiten en resultaten

 Coördineren van de inzet van personeel en middelen

 Maak een planning en bewaak de voortgang

 Organisatie

 Identificeren, toewijzen en groeperen van uit te voeren taken

 Duidelijke verantwoordelijkheden

 Decentralisatie

 Breng een hiërarchie tot stand

  Commissie

 Bevoegdheid toewijzen of overdragen, inclusief verantwoordelijkheden

 Medewerkers motiveren en vertrouwen wekken, zodat ze beslissingen en acties kunnen nemen die in overeenstemming zijn met de organisatiedoelen

 Houd afstand en controleer de voortgang

 Coördinaten

 Integreer het werk of de inspanningen van mankracht en middelen om het hele werk beter te maken.

 Controleer

 Observeer en test de effectiviteit van de organisatie, dat wil zeggen, vergelijk de werkelijke resultaten met vooraf ingestelde verwachtingen om te controleren of de organisatie binnen het vooraf bepaalde risicotolerantiebereik blijft (gemeten aan tijdsperiode, aantal gevallen en ingestelde tijd)

 Aanpassen en bijsturen van de planning, organisatie, coördinatie of werkverdeling, indien deze de vooraf bepaalde risicotolerantie overschrijdt

 Afwijkingen tussen prognose en daadwerkelijke realisatie communiceren/koppelen aan financiële en niet-financiële gevolgen

De effectiviteit van organisaties kan worden gemeten aan de hand van de volgende vragen:

 In hoeverre is het doel bereikt?

 Hoeveel samenwerking is er tussen 

 Mensen en middelen of afdelingen en business units?

 Hoe tevreden zijn interne en externe klanten?

 Hoe tevreden zijn de medewerkers?

 In hoeverre is voldaan aan normen, gedragsregels en wetgeving?

 Wat is het vermogen om het probleem op te lossen?

 Wat is de geproduceerde hoeveelheid?

 Wat is de kwaliteit van het product?

Wat is de algemene prestatie van de organisatie?

Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving manager, functie-eisen manager, functieprofiel manager, verantwoordelijkheden manager, verantwoordelijkheden manager, wat de manager doet, wat is manager, manager zijn en werken als manager.

Waar werkt de manager?

Managers zijn in dienst van alle bedrijven, organisaties of groepen. Ze hebben vaak contact met andere (afdelings)managers in dezelfde organisatie en werken nauw samen met managementassistenten die managers ondersteunen bij administratieve en praktische zaken.