Medische opleidingen belgie

 Medische cursussen

Een belangrijk onderdeel van het Ziekenhuis is het opleiden van toekomstige medische professionals. Wij hebben de meeste medische afstudeerrichtingen en ondersteunende disciplines een opleidingsruimte. De basisopleiding is grotendeels in samenwerking met andere grote Ziekenhuizen


Onderwijzen

Bij ons zijn ongeveer 100 Aios (doktersassistenten in opleiding) in de volgende beroepen:

Cardiologie

Chirurgie

Dermatologie

Geestelijke Gezondheidszorg

Gynaecologie

Interne geneeskunde

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Klinische chemie en Hematologie

Klinische fysica

Longgeneeskunde

Maag-, Darm- en Levercentrum

Medische beeldvorming

Microbiologie

Neurochirurgie

Neurologie

Oogheelkunde

Orthopedie

Ouderengeneeskunde

Pathologie

Plastische chirurgie

Reumatologie

Revalidatiegeneeskunde

Spoedeisende hulp

Urologie

Ziekenhuisapotheek

Centrale Opleidingscommissie (COC)

COC is een adviesstructuur voor opleiders geneeskunde (bijscholing) en studenten geneeskunde. Het doel van COC is het bevorderen en behouden van de trainingssfeer in ons Medisch Centrum in algemene zin. Diverse opleidingsonderwerpen kwamen aan bod, waaronder kwaliteit en opleidingsspecialisatie. Ons Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis dat zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning biedt op het gebied van training, onderzoek en onderwijs.