Selectieprocedures

 Klaar om een programma te kiezen

U verwacht binnenkort een of meerdere reacties te ontvangen over uw vacature. Om de juiste match tussen de functie en de kandidaat te maken, moet je goed voorbereid zijn op het selectieproces. Dit kan door tijdens het voorbereidingsproces rekening te houden met enkele zaken die anders kunnen zijn dan u gewend bent.

Voorselectie van kandidaten

Als je de vraag hebt gestuurd naar het wervingskanaal dat jou heeft geselecteerd, ontvang je het profiel van een of meerdere kandidaten. Check dan of dit profiel voldoet aan jouw wensen en eisen. Als dit het geval is, kunt u een afspraak maken met de dienstverlener voor de eerste gespreksronde. Als je vragen stelt via de normale wervingskanalen, zullen veel kandidaten kunnen reageren. Maak vervolgens op basis van uw eisen en wensen de eerste keuze.

Sommige functies zijn speciaal gemaakt voor kandidaten in het doelgroepenregister. Voor het uitvoeren van deze taken is meestal geen opleiding of training vereist.

Vervolgens kies je de top drie of top vijf kandidaten, afhankelijk van het aantal interviews dat je wilt afnemen.

Uitnodiging voor het eerste gesprek

Je nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een voorgesprek. Dit kan door de organisatie die de keuze voor u heeft gemaakt. Als u zelf kandidaten uitnodigt, houd dan rekening met taalgebruik. Doe dit voor kandidaten met een verstandelijke beperking, analfabete kandidaten, kandidaten met autisme en kandidaten met een visuele of auditieve beperking.

Tips voor het schrijven van uitnodigingsbrieven:

• Beperk je tot de kern van de uitnodiging;

• Gebruik eenvoudige zinnen en directe taal, en vermijd metaforen en abstracte concepten.

• Gebruik het onderwerp of de vraag om zinnen te schrijven, gebruik geen clausules;

• Vermijd het gebruik van moeilijke woorden, jargon en afkortingen;

• Vermijd onnodige woorden en zinnen;

• Leg stap voor stap uit wat uw verwachtingen van de kandidaat zijn.

Vraag de kandidaat of u rekening moet houden met de locatie van het interview vanwege een handicap of aandoening. Laat dan de kandidaat weten dat je een passende functie hebt gevonden. Overweeg om toegankelijkheidsservices te bieden voor kandidaten die in een rolstoel zitten of om slechtziende kandidaten te vervoeren.

Voorbereiding sollicitatiegesprek

U wilt weten of er zaken zijn die mogelijk te maken hebben met beperkingen in de uitvoering van uw werk. Hiervoor kunt u een lijst met overwegingen gebruiken. Hoe werk jij?

• Je hebt een overzicht van de taken;

• Plaats het naast de notitielijst. Geef in het functietaakoverzicht aan of er aandachtsgebieden zijn, voor welke taken deze gelden en welke vragen je hierover wilt stellen;

• U kunt de ingevulde lijst gebruiken als leidraad voor het gesprek.

Je wilt zeker weten dat de kandidaat geschikt is voor de afdeling.


 Daarom een overzicht van de zaken die bepalend zijn voor het normaal kunnen functioneren. overwegen:

• Bestaande afspraken over arbeidsduur, overwerk en rust;

• Omgaan met collega's: elkaars fouten begrijpen, conflicten oplossen, (niet-)proactieve ondersteuning, begrip "anders", langzamer werktempo en andere werktijden;

• De rol en werkwijze van afdelingsmanagers;

• Verdeling van verantwoordelijkheden;

• Omgevingsfactoren: lawaai, drukte, kou, etc.;

• Andere belangrijke ongeschreven regels en eerlijkheid